اکران فیلم «هناس»در لرستان/ فراهم شدن اکران سیار فیلم در شهرهای فاقد سینما

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان لرستان از اکران فیلم «هناس» در دو سینمای فلسطین...

ادامه مطلب