هشدار مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز درباره «دوران گذار سینما در دولت جدید»/ دست انحصارطلبان را قطع کنید

مدیرعامل مؤسسه «بهمن سبز» که مدیریت سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور را برعهده دارد، ...

ادامه مطلب