فروش ۸۰ میلیاردی سینمای ایران در ۱۴۰۱/ «موقعیت مهدی»۱۱ میلیاردی شد

۱۰ فیلم تازه از ابتدای سال روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته‌ و به فروش ۷۸ میلیارد تو...

ادامه مطلب