۸۶ سالن حوزه هنری به چرخه اکران می‌پیوندند/ آغاز به کار ۲۰ سالن همزمان با هفته هنر انقلاب

همزمان با هفته هنرانقلاب اسلامی 20 سالن از 86 سالن سینمای تازه تاسیس و بازسازی شده در ف...

ادامه مطلب