همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی /۲۰ سالن جدید به گردونه اکران حوزه هنری افزوده خواهد شد

نشست رسانه‌ای هفته هنر انقلاب اسلامی با حضور مجدالدین معلمی دبیر هفته هنر و سیدمسعود شج...

ادامه مطلب