نخستین پردیس سینمایی مازندران در نوشهر راه‌اندازی می‌شود

مدیر حوزه هنری مازندران از افتتاح نخستین پردیس سینمایی مازندران اوایل خرداد ماه امسال د...

ادامه مطلب