سینما بهمن اهواز

درباره سینما

  • آدرس:  اهواز، خیابان شریعتی ، نبش خیابان آهنگری

  • تاریخچه

سینما بهمن اهواز در سال ۱۳۴۷ به وسیله خانم موسوی و آقای قدکساز با نام سینما «شهر فرنگ» ساخته شد. در اوایل انقلاب تحویل بنیاد مستضعفان داده شد و نام آن به سینما «فلسطین» تغییر یافت. در نهایت سال ۱۳۶۹ تحویل حوزه هنری شد. نخستین بار در سال ۱۳۸۶ بازسازی و نام آن از سینما «فلسطین» به سینما «بهمن» تغییر داده شد. در حال حاضر این سینما با ۵۹۰ صندلی با درجه یک و مشغول فعالیت است.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸