سینما اکسین اهواز

درباره سینما

  • آدرس: اهواز، خیابان شریعتی نبش کافی

  • تاریخچه

    مجهزترین سینمای اهواز در سال ۱۳۴۷ توسط احمد فهیمی پور تاسیس شد. اکسین نام قدیم شهر اهواز بود و در بسیاری از مدارک تاریخی و جغرافیایی نیز این نام به چشم می‌خورد. این سینما دارای یک سالن اصلی و دو بالکن با ظرفیت ۱۴۰۰ نفر بود.در سال‌های پس از انقلاب و در زمان جنگ مدتی به عنوان انبار کالا و مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت و حتی یک بار نیز در همان ایام با اصابت گلوله توپ تخریب و باعث شهادت یکی از کارکنان آن شد. این سینما در همان سالها و در دهه ۶۰ به آفریقا تغییر نام یافت.پس از آن در سالهای مختلف مورد بازسازی قرار گرفت و در سال ۱۳۶۹ به بنیاد مستضعفان تحویل داده شد. درسال ۸۸ بار دیگر این سینما به اکسین تغییر نام یافت و آخرین بازسازی آن نیز در سال‌های ۹۸- ۹۹ توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری انجام شد که اکسین را تبدیل به یک پردیس پنج سالنه با ظرفیت ۶۷۴ صندلی کرد.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸