پردیس سینمایی مهر همدان افتتاح شد، این پردیس دارای چهار سالن به نام‌های قدس، هما، آفتاب و بوعلی است که در مجموع ۴۶۰ صندلی ظرفیت دارد.