مراسم اکران ویژه مسافری از گانورا در تالار ایوان شمس

در مراسم اکران ویژه مسافری از گانورا مطرح شد: قهرمانان معلولین اولین بار روی پرده سی...

ادامه مطلب

پردیس سینمایی خلیج فارس یزد افتتاح شد

با حضور رییس حوزه هنری و استاندار یزد: پردیس سینمایی خلیج فارس یزد افتتاح شد با افت...

ادامه مطلب

افزایش دوبرابری سالن‌های پردیس سینما آزادی

سجاد نوروزی خبر داد: افزایش دوبرابری سالن‌های پردیس سینما آزادی   سجاد نوروزی...

ادامه مطلب