مراسم اکران ویژه مسافری از گانورا در تالار ایوان شمس

در مراسم اکران ویژه مسافری از گانورا مطرح شد: قهرمانان معلولین اولین بار روی پرده سی...

ادامه مطلب

پردیس سینمایی خلیج فارس یزد افتتاح شد

با حضور رییس حوزه هنری و استاندار یزد: پردیس سینمایی خلیج فارس یزد افتتاح شد با افت...

ادامه مطلب

افزایش دوبرابری سالن‌های پردیس سینما آزادی

سجاد نوروزی خبر داد: افزایش دوبرابری سالن‌های پردیس سینما آزادی   سجاد نوروزی...

ادامه مطلب

فیلم «گیج‌گاه» از ۱۲ مهرماه به سینماها می‌آید

بعد از دو سال انتظار برای اکران«گیج‌گاه» از ۱۲ مهرماه به سینماها می‌آید بعد از دوسال ا...

ادامه مطلب